We use cookies, including third-party cookies (Google Analytics), to provide you the best possible user experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. However, if you wish to restrict or block the cookies, which are set by this website you can do this by following the instructions included in our cookie policy. OK | Cookie policy
czwartek 09 lipiec 2020

Jakość naszych produktów gwarantowana jest przez zastosowanie najnowocześniej technologii i rygorystycznej kontroli materiałów.

Colorobbia Sp z o.o. od początku swej działalności wykazała się szczególną dbałością o jakość swych produktów i usług.

Jednym z naszych najważniejszych celów jest wdrożenie w naszym przedsiębiorstwie, jako integralnej części Gruppo Colorobbia, skonsolidowanego systemu jakości, opartego na zasadzie ciągłego udoskonalania na wszystkich poziomach firmy.

Nasze laboratoria skupione w siedzibach we Włoszech i w Hiszpanii, oferują konieczne wsparcie w lokalizowaniu defektów jakie mogą wystąpić w produktach ceramicznych. Nasi specjaliści analizują próbki przesyłane przez naszych klientów, aby określić możliwe przyczyny idefektów.

Nasze doświadczenie oraz baza danych uzupełniana przez wiele lat umożliwiają nam odnaleźć źródło problemu oraz odpowiednie rozwiązanie.

Colorobbia Polska Sp. z o.o. stawia sobie za szczytny cel zminimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne i ochronę przyrody.

Szacunek dla środowiska naturalnego i dążenie naszej firmy do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ekologicznego odzwierciedlają poczucie odpowiedzialności społecznej Gruppo Colorobbia.

Uwrażliwienie na problemy środowiskowe skłania nas do ciągłego poszukiwania i wdrażania najnowocześniejszej dostępnej technologii oraz optymizacji procesów przemysłowych pod kątem ich oddziaływania na środowisko naturalne.

Zasady zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do korzystania z zasobów naturalnych narzucają:

  • Recykling ścieków przemysłowych: Ścieki przemysłowe są oczyszczane i ponownie wykorzystane w procesach produkcyjnych.
  • Przetwarzanie odpadów: Odpady przemysłowe zostają sklasyfikowane i poddane recyklingowi poprzez:
    1. Ponowne wykorzystanie odpadów nadających się do użycia w celu wydłużenia okresu ich użyteczności oraz eliminowanie pozostałych z procesu za pośrednictwem wyspecjalizowanych przedsiębiorstw.
    2. Kontrola emisji produktów ubocznych produkcji.
  • Kontrola i ograniczenie emisji gazów do atmosfery: Instalacja odpowiednich systemów filtracji ciągłej oraz badania prowadzące do ulepszenia procesów pod kątem redukcji emisji.
Colorobbia Polska Sp. z o.o. stawia sobie za szczytny cel zminimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne i ochronę przyrody.